Zahájení tréninků, schůzka rodičů

Zahájení tréninků, schůzka rodičů

Letošní tréninky začnou 18.9.

Tréninky zůstávají každou středu v tělocvičně Biskupského gymnázia v Porubě, v 18h mladší, v 18.45 starší děti

První trénink uskutečníme schůzku s rodiči a děti budou mít trénink mladší i starší dohromady. Schůzka/trénink začíná v 18h., na schůzce budeme informovat o trénincích, průběhu sezony a soustředěních.