Začínáme s tělocvičnou

Začínáme s tělocvičnou

Ve středu 9.11. v 18 h. už cvičíme v tělocvičně

Ale je tu podmínka při průchodu novým nádvořím školy. Po dohodě s ředitelkou se může projít nádvořím, ale nesmí se prozatím vstupovat na nově zbudované workoutové hřiště (prolézačky). Dohlédněte prosím na vaše děti !